Location: Places >> Central Asia >> Japan >> Tokyo/東京 >> Language exchange in Tokyo
Login for full access to Couchsurfing Groups. Not a member yet? Join our community!

Norsk <-> Engelsk/japansk
Posted February 3rd, 2013 - 1:39 am by from Musashino, Japan (Permalink)
Hei, jeg er halv norsk, men det har vært et godt 3,4 år siden jeg har snakkert norsk. :( jeg søke noen some jeg kan snakke norsk med, kanskje en eller two ganger i måneden. Jeg bor i Tokyo, og kan hjelpe deg med engelsk (men hvis du er norsk så trenge du kanksje ikke hjelp med engelsk) eller japansk (å bare prate, ikke med grammatikk, dessverre).

Håper å høre tilbake for noen!

Posted February 4th, 2013 - 10:01 am by from Bergen, Norway (Permalink)
Hei, jeg flytter til Tokyo i mars, og skal være der ett år for å studere. Om du klarer å vente så lenge, så kan jeg godt møte deg. :)