Location: Places >> Europe >> Kosovo
Flagged Group Posts

Here are the messages the group moderator thinks are most important. When don't have time to read every post, read these! PLEASE NOTE: The following posts are probably from entirely different threads and are not necessarily related.


Ladix
new subgroup created!
Posted August 27th, 2008 - 2:18 pm by Ladix from Kamenica, Kosovo (Permalink)
Tung members,
I have created a separate non-member subgroup INFOKOS for information and links for Kosova. Information provided are outsourced by different websites, official and unofficial nature.
There will be links and other articles regarding country for those who want to visit Kosova or sometime for us living here. Here’s link…
http://www.couchsurfing.com/group.html?gid=13717

I’m in intensive talks with CS moderators/volunteers to list Kosova as country. From latest info that I got is that in principle they’ve agreed to solve this issue by waiting the 50th country to recognize our statehood and than will proceed with database update. Later on we can surely put KOSOVA as our country or eventually it will be changed automatically for us living here.So we members as potential future

Përshëndetje nga Kosova (Greetings from Kosova)* * * * * * *


Tung antarë,
E kom kriju një nëngrup INFOKOS të veçantë pa-antarë ku do të ofrohen informata për Kosovën. Informatat e ofruara janë marrë nga webfaqe të ndryshme si ato zyrtare ashtu edhe ato jozyrtare.
Zakonisht do të ketë llinka por edhe artikuj të ndryshëm për vizitorët apo edhe për ne që jetojmë në Kosovë.
Ja llinki…
http://www.couchsurfing.com/group.html?gid=13717

Gjithashtu ju informoj se jam në biseda intensive me moderatorët dhe vullnetarët e CS për ta fut Kosovën në listen e vendeve të CS. Sipas informative më të reja CS është pajtuar në parim që të listoj Kosovën si shtet dhe kan caktuar numrin 50 të shteteve që do ta njohin Kosovën (si kusht) dhe pastaj automatikisht do të kemi mundësi ta përzgjedhim shtetin KOSOVA.

Përshëndetje!